Avís legal

Política de Dades

LSSI:

En compliment d'allò establert a la llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

Titular: BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A. (B:SM)
Adreça: Carrer de Calàbria, 66 - 08015 Barcelona
Contacte: bsmsa[at]bsmsa[dot]cat
Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb el número:
6165/03 Tom: 35452 Foli: 28 Full B 108458 Inscripció 87 CIF: A 08765919

AVÍS LEGAL:

El lloc web de B:SM té per objecte facilitar el coneixement a l'usuari en general de les activitats i dels serveis que presta, així com facilitar als seus clients serveis ad hoc. B:SM es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions en la informació continguda en el seu web o en la seva configuració i presentació.

L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació del fet que B:SM no serà responsable dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de l'esmentat accés, o com a conseqüència de l'ús de la informació continguda en l'esmentat web o de l'accés a d'altres matèries d'internet a través dels enllaços d'aquest lloc web.

El copyright del material contingut en aquest lloc web és propietat de B:SM, i el seu accés no implica llicència pera la seva reproducció i/o distribució; per a això és necessari el consentiment previ per escrit de B:SM.

Les eventuals referències contingudes en el web de B:SM en relació a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació que faci constar la marca, nom comercial o identificació del fabricant o subministrador, etc., titularitat de tercers no constitueix cap suport, patrocini o recomanació envers aquests per part de B:SM.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

(Regulació de l'exercici dels drets previstos a la llei 15/1999 - LOPD)

Sense perjudici d'allò previst per la llei i indicat en cadascun dels formularis dels llocs web i les seves pàgines web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal estarà autoritzant expressament al titular de la web el tractament de les seves dades personals per a les finalitats que s'indiquin en el mateix formulari. El titular del web incorporarà les dades facilitades per l'usuari a un fitxer titularitat del mateix i degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades.

Exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició previstos a la llei 15/99, LOPD:

L'usuari podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant sol·licitud per escrit amb la referència "Tutela Drets LOPD" i adreçada a:

Nom: BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS
Adreça: Carrer de Calàbria, 66 - 08015 Barcelona
o per e-mail a lopdbsm[at]bsmsa[dot]cat

C - Copyright BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A.